ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Marketing Merchandiser, Product specialist

Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)

Responsible

 • The month-end closing process
 • Prepare monthly/quarterly/yearly reports as per head office requirements
 • Knowledge VAT, withholding tax reports
 • Prepare corporate income tax return
 • Review all reconciliation accounts
 • Cooperate with other functions for accounting & internal control.
 • Expert in Excel

Qualification

 • Thai nationality Only
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Have experience 3 years up in Accounting
 • Result oriented & Team player
 • Analytical Skill and Proactive of thermodynamic

Catering Chef

Job Description

 • รับผิดชอบแผนก Catering ทั้งหน้างาน และ งานในครัว
 • รับผิดชอบเรื่องการออกแบบงานจัดเลี้ยง, เมนู, วัตถุดิบ ทั้งในและ นอกสถานที่
 • ประสานงานกับทีมขายในส่วนของเมนู ที่จะนำไปออกงานจัดเลี้ยง ทั้งใน และ นอกสถานที่
 • สามารถคำนวณราคาต้นทุนวัตถุดิบคร่าว ๆ ได้
 • ควบคุมดูแลทีมงาน Catering ทั้งหน้างาน และ ในครัว

Qualification

 • ไม่จำกัดเพศ และ วุฒิการศึกษา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Chef มาอย่างน้อย 3 ปี
 • ถ้าหากมีประสบการณ์ในด้าน Catering จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทย, จีน, Snackbox
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และ ทำงานในวันหยุดได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน เรื่องเวลาได้เป็นอย่างดี

Catering Service Staff

Job Description

 • รับผิดชอบงานจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่

Qualification

 • ไม่จำกัดเพศ และ วุฒิการศึกษา
 • อายุไม่เกิน 35ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ถ้าหากมีประสบการณ์ในด้าน Catering จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และ ทำงานในวันหยุดได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรักในอาชีพบริการ

Accounting Officer /เจ้าหน้าที่บัญชี

Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)

Responsible

 • The month-end closing process
 • Prepare monthly/quarterly/yearly reports as per head office requirements
 • Knowledge VAT, withholding tax reports
 • Prepare corporate income tax return
 • Review all reconciliation accounts
 • Cooperate with other functions for accounting & internal control.
 • Expert in Excel

Qualification

 • Thai nationality Only
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Have experience 3 years up in Accounting
 • Result oriented & Team player
 • Analytical Skill and Proactive of thermodynamic

Purchasing Officer / จัดซื้อ

Responsibilities :

 • สอบถามราคาซื้อ วางแผนการสั่งซื้อสินค้า ตรวจตรวจสอบและเจรจาต่อรองราคา
 • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (P/O)
 • การจัดเก็บเอกสาร และติดต่อหา Supplier รายใหม่เพื่อหาข้อมูลมาเปรียบเทียบการสั่งซื้อ

Qualifications :

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอบสินค้าได้ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีไหวพริบ มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น คล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • ใช้โปรแกรมMS.Officeได้อย่างดี (Excel)

Sales/พนักงานขาย

Haco Group (1991) Co., Ltd. (Head Office)

Role and Responsibilities

 • Maintain effective working relationship with customer, dealers or other sales channel.
 • To promoting products.
 • Resolving customers’ complaints
 • Negotiate the terms of an agreement & closing sales.
 • Other assignment by supervisory.

The Candidate who we are looking for

 • Male/Female Age between 28-38 years old
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • At least 2 years in sales retail, modern trade, project
 • Good decision making
 • Good command of English
 • Able to drive and have car license, own car is preferred
 • Thai nationality Only