La belle ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เรื่องอุปกรณ์ในห้องน้ำ

La belle ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เรื่องอุปกรณ์ในห้องน้ำ

SIMPLICITY
หลีกหนีความยุ่งยากและซับซ้อน กลับสู่ รูปแบบที่เรียบง่ายอย่างทันสมัยคือหนึ่ง ในมาตรฐานแนวคิดการออกแบบที่เรา เน้นสร้างสรรค์เพื่อความลงตัวในห้องน้ำที่น่าหลงใหล
อุปกรณ์ห้องน้ำ ก๊อกน้ำ La belle
PERFECT & INDEPENDENT
มนต์เสน่ห์อิสระทุกความคิดในการ ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างอิสระสหรับห้องน้ำในบ้านคุณ
อุปกรณ์ห้องน้ำ ก๊อกน้ำ La belle
HARMONY
การออกแบบที่เน้นความสมดุลอย่าง ลงตัว และครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งานใน ห้องน้ำหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับดีไซน์ ของลาเบลล์
อุปกรณ์ห้องน้ำ ก๊อกน้ำ La belle

อุปกรณ์ห้องน้ำ ก๊อกน้ำ La belle
อุปกรณ์ห้องน้ำ ก๊อกน้ำ La belle
DESIGN INSPIRE
การออกแบบคือ การทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ หรือ ผู้บริโภคให้ดีขึ้นโดยอาศัยหลักของสุนทรียภาพคอยแต่งเติมให้ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีความแตกต่างไปจากเดิม
การออกแบบนั้นไม่มีขอบเขต จินตนาการไปให้ไกลที่สุด เหมือนที่มีคนว่าเพ้อฝันจากนั้นก็ลองมาดูว่าสิ่งที่เราเพ้อฝัน นั้นสามารถ ผลิตงานจริงๆ ได้หรือไม่ เราต้องศึกษาปัจจัยอีก หลายๆ อย่างมาเป็นเกณฑ์และขอบเขตในการออกแบบ เช่น การตลาด, ราคา, พฤติกรรมผู้บริโภค, วัสดุ เป็นต้น ซึ่งหาก คนเรานำสองสิ่งคือจินตนาการผสมผสานกับความเป็นจริงมา รวมกันได้นั้นก็จะเรียกว่า “ความสมดุลของการออกแบบ”  INSPIRATION FROM BRAND
แรงบันดาลใจในการออกแบบ คือ สายน้ำ, ความนุ่มนวล, การไหล, ความราบเรียบ, ซึ่งเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวก็อกน้ำและ ฝักบัวลาเบลล์ มีทั้งการใช้งานที่ต่างจากสินค้าคู่แข่งอื่นๆ ความ นุ่มนวลของสายน้ำที่ออกจากก๊อกน้ำลาเบลล์ รูปทรงที่ราบ เรียบ ทุกสิ่งนั้นซ่อนอยู่ภายในตัวผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ห้องน้ำ ก๊อกน้ำ La belle