DIY วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว ทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง (มีคลิป)

สาเหตุที่ก๊อกน้ำรั่วซึมมีน้ำหยด เป็นเพราะวาล์วเปิด-ปิดชำรุด วิธีแก้คือต้องเปลี่ยนวาล์วใหม่ ซึ่งขั้นตอนก็ง่าย ๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

อุปกรณ์ : คัตเตอร์ ไขควงหัวแฉก คีมล็อก

1. ค่อย ๆ แกะฝาก๊อกน้ำออก
2. ใช้ไขควงหัวแฉกไขน็อตด้านในออก
3. ถอดวาล์วเปิด-ปิดน้ำออก
4. ใช้คีมล็อกขันน็อตให้หลวม
5. เปลี่ยนวาล์วใหม่ หมุนให้แน่นด้วยคีมล็อก
6. ขันน็อตให้แน่น และปิดฝาก๊อกกลับไปเหมือนเดิม

คลิปสาธิตวิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว รับชมคลิก