Bin Sensor

Teza-8L-GOLD

ขนาด: 24.4x24.4x30.9 Cm 8L สีทอง

฿ 2,660 ฿ 2,660
฿ 1,690 ฿ 1,690 -36%

Teza-8L-SS

ขนาด: 24.4x24.4x30.9 Cm 8L สีเงิน

฿ 2,660 ฿ 2,660
฿ 1,690 ฿ 1,690 -36%

Teza-8L-BLUE

ขนาด: 24.4x24.4x30.9 Cm 8L สีน้ำเงิน

฿ 2,660 ฿ 2,660
฿ 1,690 ฿ 1,690 -36%

Teza-12L-BLUE

ขนาด: 24.4 x 24.4 x 42.9 CM 12L สี BLUE

฿ 3,290 ฿ 3,290
฿ 2,190 ฿ 2,190 -33%

Teza-12L-GOLD

ขนาด: 24.4 x 24.4 x 42.9 CM 12L สี GOLD

฿ 3,290 ฿ 3,290
฿ 2,190 ฿ 2,190 -33%

Teza-12L-SS

ขนาด: 24.4 x 24.4 x 42.9 CM 12L สีเงิน

฿ 3,290 ฿ 3,290
฿ 2,190 ฿ 2,190 -33%

Selena-9L-GOLD

ขนาด: 25.2 x 37.8 Cm 9L สี GOLD

฿ 2,490 ฿ 2,490
฿ 1,690 ฿ 1,690 -32%

Selena-9L-SS

ขนาด: 25.2 x 37.8 Cm 9L สีเงิน

฿ 2,490 ฿ 2,490
฿ 1,690 ฿ 1,690 -32%

Sensible Pro-10L-SS

ขนาด: 29.5x20x35.2 Cm. 10L สีเงิน

฿ 3,380 ฿ 3,380
฿ 2,190 ฿ 2,190 -35%

Sensible Pro-15L-SS

ขนาด: 20 x 29.8 x 46.7 CM 15L สีเงิน

฿ 3,530 ฿ 3,530
฿ 2,390 ฿ 2,390 -32%

Teza-8L-GOLD ( 2ชุด )

8L สีทอง ( 2ชุด )

฿ 5,320 ฿ 5,320
฿ 2,990 ฿ 2,990 -44%

Teza-8L-SS ( 2 ชุด )

8L สีเงิน ( 2ชุด )

฿ 5,320 ฿ 5,320
฿ 2,990 ฿ 2,990 -44%

Teza-8L-BLUE (2ชุด)

8L สีน้ำเงิน ( 2ชุด )

฿ 5,320 ฿ 5,320
฿ 2,990 ฿ 2,990 -44%

Teza-8L-GOLD (1ชุด) + Teza-8L-SS (1ชุด)

8L สีทอง (1ชุด) + 8L สีเงิน (1ชุด)

฿ 5,320 ฿ 5,320
฿ 2,990 ฿ 2,990 -44%

Teza-8L-BLUE(1ชุด)+Teza-8L-SS(1ชุด)

8L สีน้ำเงิน (1ชุด) + 8L สีเงิน (1ชุด)

฿ 5,320 ฿ 5,320
฿ 2,990 ฿ 2,990 -44%

Teza-8L-BLUE(1ชุด)+Teza-8L-GOLD(1ชุด)

8L สีน้ำเงิน (1ชุด) + 8L สีทอง (1ชุด)

฿ 5,320 ฿ 5,320
฿ 2,990 ฿ 2,990 -44%

Teza-12L-SILVER (2 ชุด)

12L สี SILVER ( 2 ชุด )

฿ 6,580 ฿ 6,580
฿ 3,990 ฿ 3,990 -39%

Teza-12L-BLUE (2 ชุด)

12L สี BLUE ( 2 ชุด )

฿ 6,580 ฿ 6,580
฿ 3,990 ฿ 3,990 -39%

Teza-12L-GOLD (2 ชุด)

12L สี GOLD ( 2 ชุด )

฿ 6,580 ฿ 6,580
฿ 3,990 ฿ 3,990 -39%

Teza-12L-BLUE + Teza-12L-SILVER

12L สี BLUE (1ชุด) + 12L สี SILVER (1ชุด)

฿ 6,580 ฿ 6,580
฿ 3,990 ฿ 3,990 -39%

Teza-12L-SILVER + Teza-12L-GOLD

12L สี SILVER (1ชุด) + 12L สี GOLD (1ชุด)

฿ 6,580 ฿ 6,580
฿ 3,990 ฿ 3,990 -39%

Teza-12L-BLUE + Teza-12L-GOLD

12L สี BLUE (1ชุด) + 12L สี GOLD (1ชุด)

฿ 6,580 ฿ 6,580
฿ 3,990 ฿ 3,990 -39%

Selena-9L-SS + Selena-9L-GOLD

9L สี SILVER (1ชุด) + 9L สี GOLD (1ชุด)

฿ 4,980 ฿ 4,980
฿ 2,990 ฿ 2,990 -40%

Selena-9L-GOLD (2 ชุด)

9L สีทอง ( 2 ชุด )

฿ 4,980 ฿ 4,980
฿ 2,990 ฿ 2,990 -40%

Selena-9L-SS(2ชุด)

9L สีเงิน ( 2ชุด )

฿ 4,980 ฿ 4,980
฿ 2,990 ฿ 2,990 -40%

Sensible Pro-10L-SS (2ชุด)

10L สีเงิน ( 2ชุด )

฿ 6,760 ฿ 6,760
฿ 3,990 ฿ 3,990 -41%

Sensible Pro-15L-SS (2ชุด)

15L สีเงิน ( 2ชุด )

฿ 7,060 ฿ 7,060
฿ 4,290 ฿ 4,290 -39%

Teza-8L-BLUE(1ชุด)+Selena-9L-SS(1ชุด)

8L สีน้ำเงิน (1ชุด) + 9L สีเงิน (1ชุด)

฿ 5,150 ฿ 5,150
฿ 2,990 ฿ 2,990 -42%

Teza-8L-SS(1ชุด)+Selena-9L-GOLD(1ชุด)

8L สีเงิน (1ชุด) + 9L สีทอง (1ชุด)

฿ 5,150 ฿ 5,150
฿ 2,990 ฿ 2,990 -42%

Teza-8L-BLUE(1ชุด)+Selena-9L-GOLD(1ชุด)

8L สีน้ำเงิน (1ชุด) + 9L สีทอง (1ชุด)

฿ 5,150 ฿ 5,150
฿ 2,990 ฿ 2,990 -42%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้