ชุดฝาครอบ+วาล์วผสม

29044000

BAUCURVE Standing Shower Mixer valve set 29044000

฿ 3,300 ฿ 3,300
฿ 1,450 ฿ 1,450 -56%

29043000

BAUCURVE Concealed bath/shower mixer 29043000

฿ 6,420 ฿ 6,420
฿ 2,390 ฿ 2,390 -63%

29046000

BAUFLOW Single-lever shower mixer 29046000

฿ 3,300 ฿ 3,300
฿ 2,900 ฿ 2,900 -12%

29040000

BAUEDGE Single-lever shower mixer 29040000

฿ 3,300 ฿ 3,300
฿ 1,990 ฿ 1,990 -40%

29042000

BAULOOP Single-lever shower mixer 29042000

฿ 3,300 ฿ 3,300
฿ 1,990 ฿ 1,990 -40%

29045000

BAUFLOW Single-lever bath mixer 29045000

฿ 4,470 ฿ 4,470
฿ 3,990 ฿ 3,990 -11%

29039000

BAUEDGE Single-lever bath mixer 29039000

฿ 4,470 ฿ 4,470
฿ 2,990 ฿ 2,990 -33%

29048000

BAUCLASSIC Single-lever shower mixer 29048000

฿ 4,320 ฿ 4,320

29047000

BAUCLASSIC Single-lever shower mixer 29047000

฿ 5,130 ฿ 5,130
฿ 2,490 ฿ 2,490 -51%

29041000

฿ 4,470 ฿ 4,470
฿ 2,390 ฿ 2,390 -47%