ตะแกรงกันกลิ่น

LB4001

ตะแกรงกันกลิ่น 2"-2.50" LB4001

฿ 320 ฿ 320

LB4002

ตะแกรงกันกลิ่น 2-2.50 LB4002

฿ 320 ฿ 320

LB4011

ตะแกรงกันกลิ่น 1.5"-2.50" LB4011 หน้าแปลน 3.5"

฿ 280 ฿ 280

LB4012

ตะแกรงกันกลิ่น 1.5"-2.50" LB4012 หน้าแปลน 3.5"

฿ 420 ฿ 420

LB4215

ตะแกรงกันกลิ่น 2.0"-2.50" LB4215 หน้าแปลน 3.5"

฿ 470 ฿ 470