เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศชนิดติดผนัง (ปริมาณเติมอากาศ 59 CFM, ปริมาณฟอกอากาศ 118 CFM

SKU : VEB100ATH-W

เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศชนิดติดผนัง (ปริมาณเติมอากาศ 59 CFM, ปริมาณฟอกอากาศ 118 CFM

Share