ISLA ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า

SKU : ISLA

อ่าง 48 ซม. , ตู้ 102x48x48 ซม.

Share

LABELLE ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า 

ชื่อรุ่น ISLA

ประกอบด้วย
  • อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ 48 ซม. W000001
  • แผ่นท็อปเคาน์เตอร์ 102x49x2 ซม. สีขาว T000001
  • ตู้ใต้อ่างลิ้นชักคู่ 60x48x48 ซม. สีขาว B060001G
  • ตู้ใต้อ่างลิ้นชักคู่ 40x48x48 ซม. สีขาว B040001G
คุณสมบัติ
ตู้เคาน์เตอร์สำเร็จรูป สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องก่อเอง
มีระบบ soft close ป้องกันการกระแทกเวลาปิดบานตู้ หรือลิ้นชัก

ขนาด 
ความกว้าง (cm.) : 102
ความยาว   (cm.) : 48
ความสูง     (cm.) : 48

วัสดุ
ตู้ใต้อ่าง : MDF  สี : GLOSSY FINISH
อ่างล้างหน้า :  CERAMIC

ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดขัดแรงๆ

วิธีทำความสะอาด
ใช้ผ้าชุบด้วยน้ำสะอาด บิดหมาดๆและเช็ดเบาๆ
 
รับประกัน : 2 ปี