LYLA ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า

SKU : LYLA

อ่าง 80 ซม. , ตู้ 79x45.5x48 ซม.BEIGE

Share

LABELLE ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า 

ชื่อรุ่น LYLA

ประกอบด้วย 
  • อ่างล้างหน้าฝั่งบนเคาน์เตอร์ 80 ซม. W080002
  • ตู้ใต้อ่างลิ้นชักคู่ 79x45.5x48 ซม. BEIGE B080002G
คุณสมบัติ
  • ตู้เคาน์เตอร์สำเร็จรูป สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องก่อเอง
  • มีระบบ soft close ป้องกันการกระแทกเวลาปิดบานตู้ หรือลิ้นชัก
ขนาด 
ความกว้าง (cm.) : 79
ความยาว   (cm.) : 45.5
ความสูง     (cm.) : 48

วัสดุ 
ตู้ใต้อ่าง : MDF   สี : เบจ
อ่างล้างหน้า : RESIN

ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดขัดแรงๆ

วิธีทำความสะอาด
ใช้ผ้าชุบด้วยน้ำสะอาด บิดหมาดๆและเช็ดเบาๆ
 
รับประกัน : 2 ปี