LOLA ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า

SKU : LOLA

อ่าง 60 ซม. , ตู้ 60x46x40 ซม.

Share

LABELLE ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า 

ชื่อรุ่น LOLA

ประกอบด้วย 
  • อ่างล้างหน้าฝั่งบนเคาน์เตอร์ 60 ซม. W060001
  • ตู้ใต้อ่างลิ้นชักเดี่ยว 60 ซม.    B060003G

คุณสมบัติ
- ตู้เคาน์เตอร์สำเร็จรูป สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องก่อเอง
- มีระบบ soft close ป้องกันการกระแทกเวลาปิดบานตู้ หรือลิ้นชัก

วัสดุ
ตู้ใต้อ่าง : MDF  สี : White
อ่างล้างหน้า : RESIN

ขนาด
ความกว้าง (cm.) : 60
ความยาว (cm.) : 46
ความสูง (cm.) : 40

ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์รุนเเรง เช่น กรดไฮโดรคลอลิก และ ห้ามใช้วัตถุที่มีผิวไม่สม่ำเสมอกันในการทำความสะอาด

วิธีทำความสะอาด
ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง

รับประกัน
2 ปี